Услуги
Atlas Communications предлага цялостни
комуникационни решения, проектиране, доставка,  
изграждане, поддръжка и сервиз на VSAT, GPS
Tracking,
IP VPN, Wireless, LAN, VoIP, IPTV и CCTV
системи.

Изграждане на
корпоративни комуникационни мрежи с
различно предназначение,
независимо от
местоположението на обектите:

- Двупосочен пренос на данни, Трансфер на файлове,
Колокация

- Разпространение на
рекламни аудио/видео
съобщения

-
GPS Tracking and Mapping - контрол на МПС

-
VSAT, Wireless и релейна свързаност

- Осъществяване на Интернет свързаност

- Отдалечен
IPTV, CCTV, GPS, GPRS  мониторинг на
обекти,
билдинг системи и системи за сигурност

- Гласови услуги
(VoIP) и системи за конферентна
връзка и
дистанционно обучение

- Осигуряване на резервна
(back-up) свързаност

- Структурно окабеляване и
периметрови системи за
мониторинг, охрана и сигурност
ATLAS  Communications
ATLAS Communications - АТЛАС Комуникейшън - www.communications.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.abcom.dir.bg - ABCOM-Atlas Brand
Communications - www.abcom.atlasholding.eu - Copyright © 2007 -2009  ATLAS HOLDING - All Rights Reserved