Начало
ATLAS ENERGY   e направление на дейност в  АТЛАС ХОЛДИНГ   ориентирано в сферата на енергийна
ефективност, възобновяеми енергийни източници, алтернативни източници на енергия, вятърни
генератори, фотоволтаични системи, слънчеви колектори, биогенератори, хидро турбини и соларни
системи.

Дейността на  
AECO -Atlas Energy Co.  е насочена към  предлагане на вятърни генератори, соларни
системи, хидро турбини, фотоволтаични панели и хибридни - комбинирани системи за производство
на електроенергия от възобновяеми източници.

Вятърните, соларните и хидро системи намират все по-голямо приложение като алтернатива и
резервно захранване на жилищни и производствени помещения в отдалечени места, острови, морски
съдове, системи за сигурност, телекомуникационни съоръжения и други. Чрез тях се постига висока
енергийна ефективност, минимизиране на разходите и допълнително осигуряване при срив в
изградената електропреносна мрежа.

Вятърът и слънчевата енергия са неизчерпаем ресурс и тяхното използване все повече се налага в
условята на непрекъснато увеличение цените на електроенергията в световен мащаб.

С развитието на технологиите непрекъснато се подобрява качеството и ефективността на
произвежданите  вятърни, соларни, биогенератори и хидро системи за производство на
електроенергия от възобновяеми източници.

Атлас Енерджи е специализирано направление в консултиране на проекти, свързани с планиране,
изграждане, финансиране и експлоатация на фотоволтаични, вятърни, хидро електроцентрали и
енергийни паркове.

В процеса на работа и удоволетворяване изискванията на клиентите си  
ATLAS  ENERGY  залага на
качеството, прилагане на международно признатите стандарти, спецификации и изисквания на
производителите, в съответствие с екологичните норми и действащото законодателство.
ATLAS  ENERGY
AECO
ATLAS ENERGY - АТЛАС ЕНЕРДЖИ - www.energy.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasenergy.dir.bg - AECO-Atlas Energy Company - www.aeco.dir.bg
Copyright © 2007 -2009  ATLAS HOLDING -  All Rights Reserved
You need Java to see this applet.