За нас
ATLAS ENERGY  e направление на дейност в  АТЛАС ХОЛДИНГ   специализирано в сферата на
енергийна та ефективност, възобновяеми енергийни източници, алтернативни източници на енергия,
вятърни генератори, фотоволтаични системи, слънчеви колектори, биогенератори, хидро турбини и
соларни системи.

ATLAS ENERGY  се развива в областта на проектирането, доставката, изграждането и поддръжката на
възобновяеми енергийни източници, с акцент върху опазване на околната среда и развиване на
екологично чисти и ефективни енергийни проекти.

Предлагаме проектен мениджмънт и консултации в процеса на планиране, финансиране,
изграждане, експлоатация и поддръжка на фотоволтаични, вятърни и хидро електроцентрали:

       -   изготвяне на идейни, технически и бизнес проекти
       -   консултации при придобиване на терени за изграждане на съоръжения
       -   консултации и структуриране на инвестиционни проекти с външно финансиране
       -   консултации по програми на ЕС.
       -   управление на проекти
       -   доставка на оборудване
       -   изграждане и монтаж на системи и съоръжения
       -   гаранционна и след гаранционна поддръжка на системи и съоръжения

Организационна структура на  
AECO - Atlas Energy Co:

       -   вятърни генератори, паркове и съоръжения
       -   соларни и фотоволтаични паркове и системи
       -   хидро турбини и съоръжения
       -   биогенератори и енергийна ефективност
       -   проектен мениджмънт и сервиз
ATLAS  ENERGY
ABCO
ATLAS ENERGY - АТЛАС ЕНЕРДЖИ - www.energy.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasenergy.dir.bg - AECO-Atlas Energy Company - www.aeco.dir.bg
Copyright © 2007 - 2009  ATLAS HOLDING -  All Rights Reserved
You need Java to see this applet.
ATLAS MARKET  - Online magazine