Продукти
ATLAS  ENERGY
AECO
ATLAS ENERGY - АТЛАС ЕНЕРДЖИ - www.energy.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasenergy.dir.bg - AECO-Atlas Energy Company - www.aeco.dir.bg
Copyright © 2007 - 2009  ATLAS HOLDING -  All Rights Reserved
Фотоволтаични  системи - Тънкослойни аморфни соларни
модули, микроаморфни тънкослойни модули,  
поликристални панели, монокристални панели.    Мощност
до 350 Wp.  Субсидират се с 50% грант по евро програмите.  
За повече информация и ценови предложения от различни
производители разгледайте каталога в  
Energy Market
Слънчеви колектори с термосифон, с метално-стъклени
ваккумни тръби,  със стъклени топлинни вакуумни тръби,  
системи за нагряване на вода с и без налягане. Изработени
от боросиликатно стъкло. Вкуумна технология,  отлични
резултати при облачни дни и ниски температури. Срок на
експлоатация над 20 години.
За повече информация вижте
тук
Вятърни генератори с мощност до 50кW, сработват при  
скорост на вятъра под 3 м/сек. Осигурена многостепенна
защита при силен вятър, презареждане, разреждане, токов
удар и прегряване на генератора. В някои от моделите се
използва комбинирано устройство, обединяващо функции на
контролер и инвертор. Защита срещу корозия.
Вижте повече в
 Atlas Market
You need Java to see this applet.