ATLAS  CONSULT
Персонал на ATLAS CONSULT
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
АТЛАС  КОНСУЛТ  е направление на дейност в  АТЛАС  ХОЛДИНГ  за
консултации в следните области:  Консултации  и обучение за сертификация по ISO;
Поддържане и актуализация на сертифицирани системи; Изграждане и внедряване на
интегрирани системи; Подготовка за контролни и ре-сертификационни одити;
Подготовка  и управление на проекти с международно финансиране.
Компанията ни е фокусирана върху предлагането на консултантски услуги на частни и
държавни организации и фирми, чрез мрежа от опитни и мотивирани консултанти и
експерти, в областта на разработването, внедряването и поддържането на системи за
управление. Нашите специалисти са с богат опит на консултанти, водещи одитори,
експерти и мениджъри на системи за управление, базиран на изискванията на
международно признатите стандарти и спецификации.
Опитът ни в разработването, внедряването и одитирането на системи за управление на
версиите от 90-те години, ни помогна да създадем, компактни и леки за поддържане
системи за управление, които същевременно стриктно отговарят на съвременните
промени и изисквания в стандартите за качество. Подобряваме и оптимизираме
изградени системи, разработваме допълнителни модули, съобразно спецификата и
изискванията на клиента.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
• Разработване на стратегии и бизнес планове
• Разработване и управление на проекти
• Разработване и реализиране на проекти по европейски програми за безвъзмездна
финансова помощ
• Разработване и управление на проекти, дефинирани от потребности на клиентите
Начало
Добре дошли в специализираният сайт на АТЛАС КОНСУЛТ
ISO Консултации
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved