OHSAS 18001:2007
ATLAS  CONSULT

  BS OHSAS 18001:2007 е британски стандарт, който заменя спецификацията
  OHSAS 18001:1999.
  BS OHSAS 18001 е  стандарт за система за управление на здравето и
  безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите
  да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.
  Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява
  лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото
  подобрение са важни аспекти на BS OHSAS 18001.
  Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на
  организацията за безопасна работна среда , защита на служителите и други
  заинтересовани страни от злополуки и инциденти.
  BS OHSAS 18001 включва политика и ангажираност; идентификация на
  опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови
  изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация
  и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за
  извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и
  злополуки; коригиращи и превантивни действия, вътрешен одит и преглед от
  ръководството. Прилага се от всяка организация, желаеща да демонстрира
  ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и
  минимизира рисковете за здравето на своите служители и тези към които е
  насочена дейността й. Подпомага и подобрява управлението и контрола на
  здравето и безопасността по време на работа.
  Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.
  Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
  Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда.
  Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.
  BS OHSAS 18001 вече е стандарт, а не спецификация.
  OHSAS 18001 се възприема като база за стандарти на системи за здраве и
  безопасност при работа;
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации