ISO 22000:2005
ATLAS  CONSULT

  ISO 22000:2005 е международен стандарт, за осигуряване безопасността на
  храните по цялата хранителна верига. Стандартът за първи път предлага общ,
  подход към осигуряване на безопасността.
  Необходимостта от този стандарт се налага  поради нарастналите случаи на
  заболявания, причинени от заразени храни.  Спазването изискванията на
  стандарта от организациите, отговаря  на внедрените системи за Анализ на
  опасностите и контрол на критичните точки (НАССР). По този начин се
  унифицират изискванията в тази  насока в различните страни.
  ISO 22000 е създаден, за да даде възможност на организациите от цялата
  хранителна верига да спазват идентични условия за управление на
  безопасността на храните.
  Стандартът е приложим за всички производители и преработватели на
  хранителни продукти, производители на суровини, организации осигуряващи
  транспорт и съхранение,  търговци, дистрибутори, производители на
  оборудване, опаковки, добавки и компоненти, които се използват в
  хранително-вкусовата промишленост.
  ISO 22000 e признат от повечето международни организации и обединява
  изискванията за управление безопасността на храните по цялата доставна
  верига, като предлага унифицирано решение за работа с добрите практики.
  Стандартът ISO 22000 може да бъде внедрен самостоятелно, но съвместимостта
  му с изискванията на ISO 9001:2000, дава възможност на организациите, лесно
  да разширят обхвата, като изпълнят и изискванията на ISO 22000.
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации