ATLAS  CONSULT  е направление на дейност в АТЛАС ХОЛДИНГ
Направления в АТЛАС КОНСУЛТ
АТЛАС  ХОЛДИНГ  е  дружество със седалище и адрес на управление град
София, ориентирано в сферата на консултациите, разработването, прилагането,
одитирането и сертифицирането на системи за управление, в съответствие с
международните стандарти.
Политиката на  ATLAS HOLDING  е насочена към сформиране на консултантски
екипи за всеки конкретен проект, чрез привличане на водещи специалисти в
сектора на дейността на клиента, при спазване на изискванията за конфиденциалност
и конфликт на интереси.
Консултантите, които ще работят за Вас са с компетентност на водещи одитори и
технически експерти, с доказан опит и познания относно приложимите стандарти,
изграждането, внедряването и одитирането на системи за управление базирани на
изискванията на международно признатите стандарти и спецификации.

  •  Управленско консултиране
  •  Интегрирани системи за управление
  •  Системи за управление на качеството
  •  Системи за управление на информационната сигурност
  •  Управление на проекти с европейско и международно финансиране
  •  Обучение и вътрешни одити.
  •  Анализ и оптимизиране на процесите
  •  Управление на риска
  •  Оптимизиране и усъвършенстване на системите
За нас
ATLAS  CONSULT
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации