•     Програма БАС за МСП

       Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" осигурява
       финансиране до 925,00 лева за обучение и повишаване квалификацията на
       заетите лица в българските фирми.
     Компонент 1 - финансирането е до 1 000 000 евро и се изисква собствено
  участие.
                Компонент 2 - финансирането е до 200 000 евро.

  В процедурата по подбор на предложения могат да участват всички български
  фирми, без значение година на регистрация, брой персонал, годишни обороти.
Публикации
ATLAS  CONSULT
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
•     Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  Програма БАС предоставя финансиране до 9 000,00 евро за бизнес
  консултантски услуги. Субсидия до 50% от общия разход за консултантската
  услуга, но не повече от 9 000,00 евро за даден проект. Финансиране се за
  консултантски услуги в следните области:
  -   обучение на персонал
  -   придобиване на международно признати сертификати
  -   сертифициране съответствието на продукти/услуги
  -   маркетингови проучвания; проектантски дейности
  -   търсене на партньори и инвеститори
  -   подобряване организационната и управленска структура
  -   изготвяне на бизнес планове
  -   развитие и усъвършенстване на финансово-счетоводните и контролни
  системи, на управленските информационни системи
  -   уеб сайт и ел.магазин;   рекламна стратегия ; всякакви бизнес услуги
ISO Консултации