Начало
АТЛАС СЕКЮРИТИ  e  направление на дейност в  АТЛАС ХОЛДИНГ  за секюрити инженеринг и
консултации в сферата на изграждането, поддържането и управлението на сигурността.

Основни акценти в дейността на  ATLAS SECURITY :


 • Консултации по сигурността при проектирането, изграждането и строителството на
  производствени, банкови, туристически, жилищни , административни и търговски обекти.

 • Проектиране и изграждане на интегрирани системи за сигурност.

 • Изготвяне на организационни и технически решения за оптимизация на разходите,
  ресурсите и подобряване на сигурността.

 • Оптимизация на физическата охрана и повишаване ефективността на охранителните
  системи и решения.

 • Намаляване на риска при управление на човешките ресурси.

 • Извършване на независими одити свързани със сигурнстта.

 • ИТ сигурност, сигурност на компютърните мрежи, системите и приложенията в
  съответствие с ISO 27001 : 2005

 • Управление на инциденти, управление на кризи и непрекъсваемостта на бизнеса в
  съответствие с ISO 25999-2 : 2007
ATLAS  SECURITY
ATLAS SECURITY - www.security.atlasholding.eu  - ATLAS SECURITY - www.atlassecurity.dir.bg - ATЛАС СЕКЮРИТИ  - www.atlas-security.dir.bg -
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu  - Copyright  © 2008  ATLAS HOLDING  -  All Rights Reserved