За нас
АТЛАС СЕКЮРИТИ  e  направление на дейност в  ATLAS HOLDING  за секюрити инженеринг и
консултации в сферата на изграждането, поддържането и управлението на сигурността.

АТЛАС ХОЛДИНГ  е  дружество със седалище и адрес на управление град София, ориентирано в
сферата на консултациите, разработването, прилагането, одитирането и сертифицирането на
системи за управление, в съответствие с международните стандарти.

АТЛАС ХОЛДИНГ се развива като успешно работеща бизнес структура в следните основни
направления:  консултантска  дейност, информационна сигурност, безжични комуникации,
енергийна ефективност и алтернативни източници на енергия.

Политиката на  ATLAS HOLDING  е насочена към сформиране на консултантски екипи за всеки
конкретен проект, чрез привличане на водещи специалисти в сектора на дейността на клиента,
при спазване на изискванията за конфиденциалност и конфликт на интереси.

Компанията ни е фокусирана върху предлагането на консултантски услуги на частни и държавни
организации и фирми, чрез мрежа от опитни и мотивирани консултанти и експерти, в областта на
разработването, внедряването и поддържането на системи за управление.

Нашите специалисти са с богат опит на консултанти, водещи одитори, експерти и мениджъри на
системи за управление, базиран на изискванията на международно признатите стандарти и
спецификации.
ATLAS  SECURITY
ATLAS SECURITY - www.security.atlasholding.eu  - ATLAS SECURITY - www.atlassecurity.dir.bg - ATЛАС СЕКЮРИТИ  - www.atlas-security.dir.bg -
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu  - Copyright  © 2008  ATLAS HOLDING  -  All Rights Reserved