е бързо развиваща се компания в следните основни направления: консултантска дейност, информационна сигурност, безжични комуникации, енергийна ефективност и алтернативни източници на енергия.

е  дружество със седалище и адрес на управление град София, ориентирано в сферата на консултациите, разработването, прилагането, одитирането и сертифицирането на системи за управление, в съответствие с международните стандарти.Политиката на  АТЛАС ХОЛДИНГ  е насочена към сформиране на консултантски екипи за всеки конкретен проект, чрез привличане на водещи специалисти в сектора на дейността на клиента, при спазване на изискванията за конфиденциалност и конфликт на интереси.Дейността на  ATLAS HOLDING  е обособена в няколко направления:-  Управленско консултиране -  Интегрирани системи за управление -  Системи за управление на качеството -  Системи за управление на информационната сигурност -  Разработка и проектиране на системи за сигурност -  Безжични комуникационни решения -  Специализирана електроника и ИТ сигурност -  Енергийна ефективност, алтернативни източници на енергия -  Управление на проекти с европейско и международно финансиране -  Обучение и вътрешни одити на системи за управление.Консултантите, които ще работят за Вас са с компетентност на водещи одитори и технически експерти, с доказан опит и познания относно приложимите стандарти, изграждането, внедряването и одитирането на системи за управление базирани на изискванията на международно признатите стандарти и спецификации.

За запитвания, въпроси и контакти: