За нас:
АТЛАС ХОЛДИНГ  е  дружество със седалище и адрес на управление град София, ориентирано в
сферата на консултациите, разработването, прилагането, одитирането и сертифицирането на
системи за управление, в съответствие с международните стандарти.

Политиката на  АТЛАС ХОЛДИНГ  е насочена към сформиране на консултантски екипи за всеки
конкретен проект, чрез привличане на водещи специалисти в сектора на дейността на клиента,
при спазване на изискванията за конфиденциалност и конфликт на интереси.

Дейността на  ATLAS HOLDING  е обособена в няколко направления:

-  Управленско консултиране
-  Интегрирани системи за управление
-  Системи за управление на качеството
-  Системи за управление на информационната сигурност
-  Разработка и проектиране на системи за сигурност
-  Безжични комуникационни решения
-  Специализирана електроника и ИТ сигурност
-  Енергийна ефективност, алтернативни източници на енергия
-  Управление на проекти с европейско и международно финансиране
-  Обучение и вътрешни одити на системи за управление.

Консултантите, които ще работят за Вас са с компетентност на водещи одитори и технически
експерти, с доказан опит и познания относно приложимите стандарти, изграждането,
внедряването и одитирането на системи за управление базирани на изискванията на
международно признатите стандарти и спецификации.
ATLAS  HOLDING
ATLAS COMMUNICATION
Atlas Market
Atlas Communications
Atlas Energy
Atlas Consult
Atlas Security
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS HOLDING - www.atlasholding.co.cc - www.atlas-holding.co.cc -  
Copyright © 2008 - 2012 ATLAS HOLDING -  All Rights Reserved