ATLAS  HOLDING
ATLAS  COMMUNICATIONS  
-  Проектиране и изграждане на комуникационни решения GPS, RAS, Wireless, xDSL, VSAT.
-  Web дизайн, Web хостинг, Колокация, CEO оптимизация
-  Проектиране и изграждане на локални компютърни мрежи;
-  Проектиране и изграждане на безжични комуникационни решения;
-  Системна администрация.
ATLAS  CONSULT
-  Управленско консултиране,  oбучение и вътрешни одити.
-  Системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000
-  Системи за управление на информационната сигурност в съответствие с ISO 27001
-  Интегрирани системи за управление
-  Управление на проекти с европейско и международно финансиране
ATLAS  SECURITY
-  Физическа охрана на обекти и мероприятия
-  Проектиране и изграждане на периметрова защита и охранителни системи за сигурност
-  Управление сигурността на персонала
-  ИТ сигурност, защита на системите, мрежите и приложенията
-  Управление на инциденти и кризи, възстановяване на бизнеса
ATLAS  ENERGY
-  Проектиране и изграждане на вятърни генератори и вятърни паркове
-  Доставка и монтаж на фотоволтаични системи
-  Изграждане на соларни фотоволтаични паркове
-  Хибридни ветро-фотоволтаични инсталации и соларни паркове
-  Хидрокинетични електроцентрали
-  Инвестиционен и енергиен одит за ефективност
ATLAS  MARKET
-  Интернет магазин, доставка на посочен адрес
-  Мястото, където ще пазарувате на изгодни цени
-  Он лайн разплащане с кредитни и дебитни карти
Atlas Consult
ATLAS COMMUNICATION
Atlas Communications
Atlas Energy
Atlas Security
Atlas Market
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS HOLDING - www.atlasholding.co.cc - www.atlas-holding.co.cc -  
Copyright © 2008 - 2012 ATLAS HOLDING -  All Rights Reserved