Начало:
АТЛАС  ХОЛДИНГ  е бързо развиваща се компания в следните основни направления:  консултантска  
дейност, информационна сигурност, безжични комуникации, енергийна ефективност и алтернативни
източници на енергия.

АТЛАС ХОЛДИНГ се развива като успешно работеща бизнес структура, отговаряща на европейските и
световните стандарти, осигуриряваща постоянен и нарастващ дивидент на своите акционери.

Компанията ни е фокусирана върху предлагането на консултантски услуги на частни и държавни
организации и фирми, чрез мрежа от опитни и мотивирани консултанти и експерти, в областта на
разработването, внедряването и поддържането на системи за управление.

Нашите специалисти са с богат опит на консултанти, водещи одитори, експерти и мениджъри на
системи за управление, базиран на изискванията на международно признатите стандарти и
спецификации.

Компанията включва дейности в сферата на строителните технологии, информационната сигурност,
електрониката, телекомуникациите, системите за управление, енергийната ефективност.

Развитието на бизнеса и финансовите решения в специализирани структурни направления на
дейност,  ни дава възможност по-добре да се фокусираме във всяка една от тези дейности.

Интересите на  ATLAS HOLDING  са насочени и в областта на недвижимите имоти, стоителството,
строителните технологии и инвестиции, в иновационни проекти и производства.

Диверсификацията е основен принцип, в инвестиционната ни политика. Следвайки този принцип
компанията се стреми да развива портфолио и участие в различни сегменти на икономиката.
ATLAS  HOLDING
ATLAS  HOLDING
ATLAS  CONSULT
ATLAS  SECURITY
ATLAS   MARKET
ATLAS COMMUNICATIONS
ATLAS   ENERGY
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS HOLDING - www.atlasholding.co.cc - www.atlas-holding.co.cc -  
Copyright © 2008 - 2012 ATLAS HOLDING -  All Rights Reserved